+90 232 832 29 82 +90 533 471 67 66 +90 232 832 08 88 info@yasamsagliktipmerkezi.com

LABORATUVAR TETKİKLERİ ÖNCESİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN KURALLAR:

Laboratuvar sonuçlarını etkileyen en önemli faktörler tetkik isteminin doğru yapılması, uygun koşullarda örnek toplanması ve taşınmasıdır. Laboratuvar test sonuçlarının güvenilirliğini belirleyen en önemli evre örneğin alınması ve taşınması ile ilgilidir. Laboratuar testlerinin çalışılması sürecinde oluşabilen tüm hataların % 70’i bu evreye aittir. Laboratuvardan alınan hizmetin verimliliği ve kalitesi göstereceğiniz işbirliği ile doğru orantılıdır.

I. TETKİK İSTEMLERİ:  Tetkik istemleri elektronik olarak yapılmaktadır.Elektronik istemlerde hasta adı, soyadı, dosya numarası, doktor bilgisi, geldiği bölüm, bilgilerinin doğruluğu kontrol edilmelidir. Hastaya ait ön tanı ve klinik bilginin yazılması testlerin doğru değerlendirilmesinde gereklidir.  Gönderilen her örnek için farklı örnek numarası üretilmelidir. Çünkü, her örnek ayrı ayrı değerlendirilmektedir

II. ÖRNEK ALINMASI İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER

Kan Örnekleri   Genel olarak tüm testler için 10-12 saatlik açlık sonrası sabah kan verilmesi önerilmektedir. Özellikle kanda glukoz, kan lipid paneli, elektrolitler (sodyum, potasyum, klor gibi), magnezyum, demir, ferritin, ALP, folat, vitamin B12, 25-OH vitamin D  12 saatlik açlık gerekmektedir. Açlık süresinin 16 saati geçmemesi gerekir. Açlık döneminde sadece ihtiyaç duyulursa su içilebilir. Günlük biyolojik ritim, egzersiz, açlık, diyet, ilaç alınması, alkol veya sigara kullanılması birçok laboratuvar tetkikini etkilemektedir.

b. Tetkikden önceki 24 saat süresince ağır ve zorlayıcı egzersizden kaçınılması ve kan vermeden önce yarım saat kadar dinlenmiş olması önerilmektedir. Sigara kullananlarda karboksi hemoglobin yükselmektedir. Bu hormonlardaki değişiklikler nötrofil, monosit gibi beyaz kan hücrelerinin sayısını arttırırken, eozinofil hücre sayısını düşümektedirler. Kronik sigara kullanımı sonucunda, hemoglobin konsantrasyonu, eritrosit (kırmızı kan hücresi), lökosit (beyaz kan hücreler) sayıları, CEA (Karsinoembriyojenik Antijen) düzeyleri artış göstermektedir. Düzenli kullanılan ilaçlar var ise, doktor alınmamasını söylemediği sürece kesinlikle günlük düzeni bozulmaksızın ilaçlara devam edilmesi gerekmektedir.

 

BİYOKİMYASAL TEST SONUÇLARINA ETKİ EDEN ÖNEMLİ FAKTÖRLER

Güvenilir ve tıbbi açıdan değerlendirilebilir sonuç elde edebilmek için sadece doğru transport ve doğru analiz yeterli değildir. Analiz sonuçlarını etkileyen birçok faktör bulunmaktadır. Bu faktörler;

Açlık/Tokluk: Açlık/Tokluk hali, test sonuçlarını etkiler. Glukoz, trigliserit gibi testler tokluktan çok etkilenir. Özel durum olmadıkça, biyokimyasal testler için kan örneği, bir geceyi (8-12 saatlik açlık) takiben sabah aç karına alınır.

Alınan kan cinsi (arter/ven/kapiller kan): Test sonuçlarını etkileyebilir.

 

Yaş: ALP, kolesterol, kreatinin, hematolojik testler gibi parametreler yeni doğan ve çocuklarda yetişkine göre değişim gösterir.

Cinsiyet: Kreatinin, ürik asit, hematolojik testler, hormonlar, lipitler, enzimler (CK), HDL-Kolesterol gibi parametreler değişim gösterir.

Kilo: Şişmanlık test sonuçlarını etkiler.

Hamilelik: Hamile kadınların test sonuçları, normal doğurgan yaştaki yetişkin kadınlardan farklıdır.

Menstruel siklus fazı ve menopoz durumu: Kadınlarda test sonuçlarını etkiler.

Gün içi Biyolojik Değişkenlik: Demir, vitamin B12, TSH'ın kan düzeyleri gün içinde değişim gösterir. Bu nedenle, özellikle bu testler için sabah kan alınması önerilir.

Sigara kullanımı: CEA, lipitler, hormonlar, B12 vitamini gibi testlerin sonuçlarını yükseltebilir.

Alkol kullanımı: GGT, ürik asit, trigliserit, laktat gibi testlerin sonuçlarını yükseltebilir.

Egzersiz: CK, AST, LDH, testosteron ve laktat egzersiz sonrası kısa süreli olarak yükselebilir

Beslenme: Üre, ürik asit, kreatinin, amonyak gibi parametreler protein ağırlıklı beslenme sonrası yükselebilir.

 

KAN ALIM İŞLEMİ

İstenilen testlere uygun tüpleri ve kan alım işlemi sırasında kullanılacak iğne ucu, holder (veya enjektör), antiseptik, temiz pamuk ve turnike gibi malzemeleri hazırlayınız.

Tercihen ön kolun iç kısmındaki geniş ve yüzeye yakın venöz damarlardan birini seçiniz. Damara girmeden önce mecbur kalmadıkça yumruk açılıp kapatma  hareketi yaptırmayınız.

Turnikeyi, kolun kan alınacak bölgesinden yaklaşık 10-15 cm. yukarısına bağlayınız. Kan alınacak bölgeyi %70’lik alkol ile ıslatılmış bir tampon ile içten dışa doğru dairesel hareketlerle temizleyiniz ve kurumasını bekleyiniz. Temizlendikten sonra bölgeye dokunmayınız.

Damar ile iğne arasındaki açı 150 olacak şekilde damara giriniz. Turnikeyi, iğne damara girdikten hemen sonra gevşetiniz. En fazla bir dakika uygulayınız. Holderı oynatmadan uygun tüpleri sırasıyla iğneye doğru iterek tüpleri doldurunuz. Önce katkı maddesiz, sonra katkı maddeli tüplere kanı alınız. Tüplere kan alındıktan sonra, iğneyi dikkatli bir şekilde geri çekiniz. Kan alınan bölgeye kuru bir pamuk ya da tampon ile basınç uygulayarak kanamanın durmasını sağlayınız. Kullanılan iğneyi, elinizi değdirmeden holderden çıkartarak atık kabına  atınız. Kan, enjektör ile alınmış ise, hemoliz olmaması için iğneyi enjektör  ucundan çıkarınız. Enjektördeki kanı tüpün üzerinde bulunan seviye çizgisine dikkat ederek, yavaşça tüpün kenarından kaydırarak boşaltınız.

MİKROBİYOLOJİK TESTLERİN ALIMI

Boğaz kültürü

Kültür alınmadan önce bir şey yememeye özen gösterilmelidir, eğer yenilmiş ise birkaç kez ağız çalkalanmalı veya dişler fırçalandıktan sonra kültür alınmalıdır. Kültür alınırken eküvyonun (steril, ucu pamuklu çubuk) dile ve dişe değmemesi için ağız iyice açılmalı ve tükrük ile bulaş olmamasına dikkat edilmelidir. Boğaz kültürleri taşıyıcı bir besiyeri içine alınması nedeniyle 24 saate kadar bu ortamda bekleyebilmektedir. Ancak örneğin güneş ışığı altında kalmaması sıcakta tutulmaması çok önemlidir. Bu nedenle örnek alınır alınmaz en kısa zamanda laboratuvara gönderilmelidir.

İdrar kültürü

Kadınlarda ;

Hastaya idrarın konacağı bir geniş ağızlı kap ve kağıtlara sarılarak sterillenmiş 4 adet steril gazlı bezden yapılmış sabunlu pet verilir. Tuvalette nasıl idrar alması gerektiği anlatılır.

Hastanın yapması gerekenler şunlardır:

-        Önce hastaya elleri sabunla yıkatılır. Tuvaletteki raf üstüne konan idrar alınacak kabın kapağı açılır ve krilenmeyecek biçimde ters olarak bıakılır. Aynı şekilde steril petlerin kağıt ambalajları açılıp kağıtların içine bırakıldıktan sonra birinci pet ılık su ile ıslatılır ve üzerine biraz sabun sürülür ikinci ve  üçüncü petler ılık su ile ıslatılır öyle bırakılır. Dördüncü pet kuru olarak bırakılır.

-        Hasta sol elinin iki parmağı ile vulvadaki labiumları ekarde ederek uretrayı açık tutar. Idrar alınması tamamlanıncaya kadar bu şekilde tutmaya devam eder.

-        Sonra ilk olarak sabunlu pet ile vulvayı önden arkaya bir kez siler peti çöp sepetine atar. Pozisyonunu değiştirmeden arka arkaya su ile ıslatılmış petler iel her seferinde önden arakya bir kez silip ayarak bölgeyi durular. En son olarak kuru pet ile aynı şekilde bölgeyi kurular ve petleri çöp sepetine atar.

-        Ilke önce gelen 10-15 ml idrar tuvalete yapılarak ön uretradaki bakteriler mekanik olarak yıkanmış olur. Arkadan gelen idrar hemen tutulan kaba , kabın 1/3 ü doluncaya kadar (yaklaşık 100 ml ) doldurulur. Son idrar yine tuvalete yapılır. Kabın kapağı dikkatlice kapatılır ve dışına bulaşmış drar varsa musluk syu ile yıkanır.

 

Erkeklerde ;

-        Hastaya kadınlar için anlatılan aynı gereçler verilir ve aynı şekilde hazırlanması söylenir.

-        Peniste prepusium varsa hasta bir eli ile geriye çekerek glans penis i meydana çıkaır ve işlem sonuna kadar o şekilde tutmaya devam eder.

-        Önce sabunlu  pet ile glans penis ve uretra ağzı silinir. Sonra iki kez ıslak petlerle durulanır ve en sonunda kuru pet ile kurulanır.

-        Hasta ile gelen 10-15 ml idrarı tualete yaptıktan sonra orta idrardan yaklaşık 100-150 ml miktarı idrar kabına , son idrarı da yine tuvalete yapar. Kabın kapağı kapatılır. Dışına bulaşan idrar varsa su ile durulanır.

Gaita kültürü

Laboratuvardan alınan temiz bir kap içine (steril olması şart değil) dışkı örneği konulup, ağzı iyice kapatılarak laboratuvara teslim edilmelidir. Bir diğer yöntem ise, steril eküvyon ile dışkı örneğinin birkaç bölgesinden örnek alınıp steril eküvyonlu besiyeri içine konarak laboratuvara verilmesidir.

Tam idrar Tetkiki

Üriner bölge temizlendikten sonra bir miktar idrar tuvalete yapılır, orta idrar laboratuvar tarafından verilen idrar kabına alınarak kapağı kapatılır, idrarın son kısmı tuvalete yapılır. Örnek en geç 30 dk içinde laboratuvara teslim edilmelidir. Sabahki ilk idrar mikroskobi ve idrar protein elektroforezi için tercih edilmektedir. İdrar toplama torbası ile çocuklardan alınan idrar örneği laboratuvara teslim edilmeden önce kapaklı idrar kabına boşaltılmalıdır.

 

MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARINDA KULLANILAN BAŞLICA ARAÇ VE GEREÇLER

1)     Cam gereçler

Kimyaca inert olması, düzgün deterjan ve asitlerle kolayca temizlenebilir olması ve bu özelliklerden dolayı kontaminasyona en az derecede yol açması nedeniyle cam, bugün hala laboratuvar gereçlerinin yapılmasında en çok kullanılan maddedir.

 

 •         Tüpler

Düz kenarlı tüpler yeğ tutulmalıdır. Bu tüplerin ağızlarını kapatmak için hem pamuk tıkaç hem de parafilm kullanılabilir. Burgu kapaklı tüpler özellikle uzun süreli kültürler için gerekli fakat pahalı tüplerdir

Lastik tıkaçlar da aynı amaç için kullanılabilir.

Içlerine sıvı ve katı  besiyerleri konularak ekim için kullanılacak tüpler 16 x 160 , 16 x 130 mm boyunda olabilirler. Bakteri stoklaması vb. Amaçlar için besiyerinden tasarruf etmek için 10 x 100 mm boyutlarındaki tüpler elverişlidir. Bunların dışında mikrobiyolojide çeşitli amaçlara göre çeşitli şekil ve boyutlarda tüpler kullanılabilir. Fermantasyon deneylerinde kullanılan çok küçük boyutlu (5 x 45 mm ) durham tüpleri , dipleri sivri ya da yuvarlak olan bölüntülü ya da bölüntüsüz çeşitli boyutlardaki santrifüj tüpleri vb. gibi. Mikrobiyolojide kullanılan belli başlı türlerin standart boyutları şunlardır. 160 x 16 mm , 126 x 16 mm, 100 x 13 mm , 75 x 12 mm , 75 x 10 m

 •         Petri kutuları

 

50, 60, 80, 100 ve 150 mm çapındaki petri kutuları çeşitli amaçlar için kullanılabilirler. Günlük çalışmalarda en çok kullanılanlar 90 – 100 mm çapındakilerdir. Besiyerinden tasarruf amacı ile 40-50-60 mm çapındakiler kullanılabilir.Çok sayıdadisk kullanılarak yapılacak antibiyotik duyarlılık deneyleri için 150 mm çapındakiler kullanılır.

 •         PİPETLER

Mikrobiyolojide çeşitli amaçlar için çeşitli pipetler kullanılır. Genel kuallar olarak bilinmesi gereken şunlardır:

Canlı mikroorganizmalarla yapılan çalışmalarda uçlarına kadar bölüntülü olmayan uç kısımlarında ölçü dışında bir kısım bulunan çizgiden çizgiye bölüntülü pipetlerin kullanılması son damlanın üflenmesi bu surette aerozol oluşturularak doğabilecek enfeksiyon sakıncalarının önlenmesi bakımından önemlidir. Kullanılan pipet hemen antiseptik eriğine bandırılır. Serolojik deneylerde ve özellikle aktarmalarla yapılan sulandırımlarda aksine ucuna kadar bölüntülü pipetler gereklidir.

Pipetler kesinlikle ağız ile kullanılmamalı özel lastik emicilerle kullanılmalıdır. Bu iş için pipetin ucuna takılan lastik meme başları başparmakla idare edilir.

 

 •         Pastör pipetleri:

Mikrobiyolojide kullanılan basit pipetler olup az miktarlardaki sıvıların alınması ve aktarılmasında yararlanılır. Bu pipetler cam borulardan laboratuvarlarda yapılırlar. Yaklaşık 5-6 mm çapındaki etlice ısı genleşmesi yükssek cam borulardan yaklaşık 30 cm boylarında parçalar kesilir. Iki uçlarındaki çapakların yanıp düzleşmeleri için bu uçlar bek alevine kısaca tutulurlar. Her iki uçlarından ham pamuk tıkaçları tıkanır. Bu şekildeki cam borular uygun şekilde ambalajlanarak kuru sıcak havada sterillenirler. Gerektiği zaman cam boru alınır. Ortasından güçlü bir aleve tutulurken el ile çevrilir. Isınan yer kızarıp yumuşayıncaya kadar alevden uzaklaştırılır ve düz bir çizgi boyunca iki yana çekilerek uzatılır. Koparılmaz oluşan kılcal borunun ortası aleve tutulunca eriyerek koparkenuçlar kapanmış olur. Bu şekilde elde iki steril pastör pipeti vardır. Kullanılırken tıkalı uçlarından kırılarak kullanılırlar. Kılcal boru dış çapı 0.9mm olan yerden kesilerek düzgün kırılırsa elde edilen pipet dik durumda tutulduğunda bir damlası yaklaşık 0.02 mm ( 20 mikrolitre ) olan sudamatır. Bu iş için sert bir karton veya plastik levhaddan 0.9 mm çaplı bir delik delinir. Pastör pipeti bu delikten geçirilir bu çapdaki yerinden sıkıştığı nokta işaretlenir ve bir ampül testeresi gibi kesilir.

 •         Otomatik pipetler

 

Özellikle mikro yöntemler ile çalışıldığında çok küçük hacimleri aktarma ve dağıtmaya yarayan pipetlerdir. Burada temel ilke şudur: başparmak ile basılıp bırakıldıgında emme basma işlevi yapan mekanik kısmının ucuna sıkıca sokulup tutturulan ve her kullanımdan sonra değiştirilen ince plastik pipet ucları takılır. Mekanik kısmı ya bir hacim için yapılmış olup  basıp emme ile yalnız o kadarlık hacimdeki bir suıvıyı alıp verir ya da belirli sınırlar arasında istenilen hacimler için ayarlanabilen tipleeri vardır.

 

ÖRNEKLERİN SAKLANMASI VE LABORATUVARA ULAŞTIRILMASI

1. Örneklerin alınacağı kap üzerine hasta adı, tarih ve saat gibi tanıtıcı bilgiler bulunan barkot yapıştırılmalıdır. Bu barkotlar, örnek alma süreci, örneğin laboratuvara nakli, bunu izleyen analiz ve raporun hazırlanması aşamaları boyunca korunmalıdır. Eğer barkot yoksa bilgiler tüpe elle yazılmalıdır.

2. Hepatit ve HIV enfeksiyonu riski taşıyan bir hasta örneği, özel uyarı etiketiyle belirtilmelidir.

3. Örneğin çalışılacak teste uygun ve yeterli olup olmadığı kontrol edilmelidir.

4. Örnek, istenen analize uygun koşullarda,  plastik bir çantada ve en kısa zamanda laboratuvara ulaştırılmalıdır.

5. Plazma veya serum, kan örneklerinin şekilli elemanlardan santrifügasyonla ayrılması sonucu elde edilir. Bu ayrılma işlemi, kan alındıktan sonra en geç 2 saat içinde yapılmış olmalıdır.

6. Örneğin bulunduğu ortamın sıcaklığının fazla olması, buharlaşmaya ve serumdaki analitlerin konsantrasyonunda rölatif artışa neden olabilir. Ancak bilirubin ve askorbik asit gibi ışığa ve havaya duyarlı maddeler hemen çalışılmalıdır.

 

LABORATUVARDA KALİTE YAKLAŞIMI

REFERANS ARALIĞI

Testler için belirtilen referans aralığı, sağlıklı bireylerden elde edilen değerlerin %95’ ini içeren grubu temsil eder. Çeşitli faktörlere bağlı olarak bu değerler hastadan hastaya varyasyonlar gösterebilir. Analiz yönteminin değiştiği durumlarda metoda bağlı olarak referans aralığı da değişebilir. Bu yüzden test rehberimizde referans aralığı belirtilmemiştir. Sonuç formlarından veya ilgili laboratuvarlardan testlerin referans aralığına ulaşabilirsiniz.

KALİTE GÜVENLİĞİ

Laboratuvarımızda kalite güvenliği için; İç kalite kontrol programı ile her gün iki seviyeli kontrol örnekleri çalışılarak haftada 3 günlük ve her gerekli görüldüğünde  performans denetlenmektedir. Dış kalite kontrol programı (kalite kontrol programı KBUDEK  ile uygunluk denetlenmektedir.

SONUÇLARIN KLİNİK UYUMLULUĞU

 Test istem formuna veya LIS’ in ilgili bölümüne hasta ile ilgili bilgilerin yazılması bulguların değerlendirilmesi açısından çok değerlidir. Klinik tablo ile uyumsuz olduğu düşünülen sonuçlarda laboratuvar ile mutlaka temasa geçilmelidir. Gerektiğinde testler aynı örnekte tekrarlanarak sonuç ile yeniden değerlendirme yapmak mümkündür.

 

 •   HEMOGRAM (CBC)

Örnek Türü Kan

Örnek Miktarı  2mL

Örnek Kabı Mor kapaklı tüp

Testle İlgili Uyarılar Kan alındıktan sonra tüp 3-5 kez alt üst edilmelidir.

Taşıma ve Teslim 18-20˚C

Sonucu Etkileyen Önemli Faktörler Pıhtılı örnek

Çalışma Günü 24 saat

Raporlama Süresi NUMUNE KABULÜNDEN 45 DK SONRA

 

 •   ERİTROSİT SEDİMENTASYON HIZI  (*)

 

Örnek Türü Kan

Örnek Miktarı 3 mL

Örnek Kabı Siyah kapaklı tüp

 Testle İlgili Uyarılar Diurnal ritmi vardır. Sabah kan alınması önerilir.

 Raporlama Süresi NUMUNE ALINDIKTAN 1 SAAT SONRA

 

 

 •   TAM İDRAR TETKİKİ ( STRİP VE MİKROSKOPİK İNCELEME )

 

Örnek Türü İdrar

Örnek Miktarı Erişkin 5 mL Pediatrik 1 mL

Örnek Kabı İdrar kabı

Testle İlgili Uyarılar Sabahki ilk idrar ve orta akım idrarı tercih edilir.

Taşıma ve Teslim 18-20˚C,

Sonucu Etkileyen Önemli Faktörler >60 dk beklemiş, yetersiz örnek, mensturasyon döneminde verilmiş örnek

Çalışma Günü 24 saat

Raporlama Süresi : 2 saat sonra

 

 

 •   İDRARDA GEBELİK TESTİ (KART TEST)

Örnek Türü İdrar

Örnek Miktarı Erişkin 5 mL

Örnek Kabı İdrar kabı

Testle İlgili Uyarılar Sabahki ilk idrar tercih edilir.

Taşıma ve Teslim 18-20˚C,

Sonucu Etkileyen Önemli Faktörler >60 dk beklemiş, yetersiz örnek,

Çalışma Günü 24 saat

Raporlama Süresi : NUMUNE ALINDIKTAN 45 DK SONRA

 

 

 •   ABO+RH TAYİNİ (FORWARD GRUPLAMA)

 

Örnek Türü Kan

Örnek Miktarı 3 mL

Örnek Kabı Mor kapaklı tüp

 Raporlama Süresi NUMUNE ALINDIKTAN 30 DK SONRA

 

 •   GAİTADA GİZLİ KAN

 

Örnek Türü Gaita

 Örnek Miktarı _

Örnek Kabı  Plastik gaita kabı alınır.

Taşıma ve Teslim 18-20˚C,

 Raporlama Süresi NUMUNE ALINDIKTAN 30 DK SONRA

 

 

 •   ALBUMIN :

 

Örnek Türü Kan

Örnek Miktarı Erişkin 3 mL Pediatrik 1.5 mL

Örnek Kabı Sarı kapaklı tüp

 Testle İlgili Uyarılar 8-12 saat açlık gereklidir. Diurnal ritmi vardır. Sabah kan alınmalıdır.

Taşıma ve Teslim 18-20˚C  30 DK

Sonucu Etkileyen Önemli Faktörler Yetersiz örnek

Çalışma Günü Hafta içi her gün

Raporlama Süresi : Numune kabülünden 2 saat sonra.

 

 

 •   TOTAL PROTEİN :

Örnek Türü Kan

Örnek Miktarı Erişkin 5 mL Pediatrik 3 mL

Örnek Kabı Sarı kapaklı tüp

 Testle İlgili Uyarılar Beslenmeden belirgin etkilenmektedir. Diurnal ritmi vardır. 8-12 saatlik açlık sonrası sabah alınan kanda çalışılması önerilir.

Taşıma ve Teslim 18-20˚C, 30 DK.

Sonucu Etkileyen Önemli Faktörler Hemoliz, örnek alım saati

Çalışma Günü Hafta içi her gün

Raporlama Süresi : Numune kabülünden 2 saat sonra.

 

 •   AMİLAZ:

 

Örnek Türü Kan

Örnek Miktarı Erişkin 5 mL Pediatrik 3 mL

 

Örnek Kabı Sarı kapaklı tüp

 Testle İlgili Uyarılar Beslenmeden belirgin etkilenmektedir.. 8-12 saatlik açlık sonrası sabah alınan kanda çalışılması önerilir.

Taşıma ve Teslim 18-20˚C, 30 DK.

Sonucu Etkileyen Önemli Faktörler Hemoliz

Çalışma Günü Hafta içi her gün

Raporlama Süresi : Numune kabülünden 2 saat sonra.

 

 •   ALKALEN FOSFATAZ (ALP):

 

Örnek Türü Kan

Örnek Miktarı Erişkin 5 mL Pediatrik 3 mL

Örnek Kabı Sarı kapaklı tüp

 Testle İlgili Uyarılar Beslenmeden belirgin etkilenmektedir. Diurnal ritmi vardır. 8-12 saatlik açlık sonrası sabah alınan kanda çalışılması önerilir.

Taşıma ve Teslim 18-20˚C, 30 DK.

Sonucu Etkileyen Önemli Faktörler Hemoliz

Çalışma Günü Hafta içi her gün

Raporlama Süresi : Numune kabülünden 2 saat sonra.

 

 •   ALANIN AMINOTRANSFERAZ (ALT) :

 

Örnek Türü Kan

Örnek Miktarı Erişkin 5 mL Pediatrik 3 mL

Örnek Kabı Sarı kapaklı tüp

 Testle İlgili Uyarılar Beslenmeden belirgin etkilenmektedir. 8-12 saatlik açlık sonrası sabah alınan kanda çalışılması önerilir.

Taşıma ve Teslim 18-20˚C, 30 DK.

Sonucu Etkileyen Önemli Faktörler Hemoliz

Çalışma Günü Hafta içi her gün

Raporlama Süresi : Numune kabülünden 2 saat sonra.

 

 •   ASPARTAT AMINOTRANSFERAZ (AST):

 

Örnek Türü Kan

Örnek Miktarı Erişkin 5 mL Pediatrik 3 mL

Örnek Kabı Sarı kapaklı tüp

 Testle İlgili Uyarılar Beslenmeden belirgin etkilenmektedir. 8-12 saatlik açlık sonrası sabah alınan kanda çalışılması önerilir. Yapılan ağır egzersiz test sonuçlarını etkilemektedir. Kan verilmeden önceki gün yoğun egzersizden kaçınılmalıdır.

Taşıma ve Teslim 18-20˚C, 30 DK.

Sonucu Etkileyen Önemli Faktörler Hemoliz

Çalışma Günü Hafta içi her gün

Raporlama Süresi : Numune kabülünden 2 saat sonra.

 

 

 •   BİLİRUBIN DİREKT :

 

Örnek Türü Kan

Örnek Miktarı Erişkin 5 mL Pediatrik 3 mL

Örnek Kabı Sarı kapaklı tüp

Testle İlgili Uyarılar Beslenmeden belirgin etkilenmektedir. Diurnal ritmi vardır.             Taşıma ve Teslim 18-20˚C, 30 DK. Ve ışıktan korunarak.

Sonucu Etkileyen Önemli Faktörler Hemoliz ve ışıktan korunmamış olmak

Çalışma Günü Hafta içi her gün

Raporlama Süresi : Numune kabülünden 2 saat sonra.

 

 •   BİLİRUBIN TOTAL :

 

Örnek Türü Kan

Örnek Miktarı Erişkin 5 mL Pediatrik 3 mL

Örnek Kabı Sarı kapaklı tüp

Testle İlgili Uyarılar Beslenmeden belirgin etkilenmektedir. Diurnal ritmi vardır.             Taşıma ve Teslim 18-20˚C, 30 DK. Ve ışıktan korunarak.

Sonucu Etkileyen Önemli Faktörler Hemoliz ve ışıktan korunmamış olmak

Çalışma Günü Hafta içi her gün

Raporlama Süresi : Numune kabülünden 2 saat sonra.

 

 

 •   KALSIYUM:

 

Örnek Türü Kan

Örnek Miktarı Erişkin 3 mL Pediatrik  2 mL

Örnek Kabı Sarı kapaklı tüp

 Testle İlgili Uyarılar Beslenmeden belirgin etkilenmektedir. Diurnal ritmi vardır. 8-12 saatlik açlık sonrası sabah alınan kanda çalışılması önerilir.

Taşıma ve Teslim 18-20˚C, 30 DK.

Sonucu Etkileyen Önemli Faktörler Hemoliz, Egzersiz ve 1 dk dan fazla turnike uygulanması

Çalışma Günü Hafta içi her gün

Raporlama Süresi : Numune kabülünden 2 saat sonra.

 

 •   GLUKOZ :

 

Örnek Türü Kan

Örnek Miktarı Erişkin 5 mL Pediatrik 3 mL

Örnek Kabı Sarı kapaklı tüp

Testle İlgili Uyarılar Açlık kan şekeri için 8-12 saat açlık sonrası, sabah kan alınmalıdır. Tokluk kan şekeri için kahvaltıdan 2 saat sonra kan verilmesi gereklidir.

Taşıma ve Teslim 18-20˚C, 30 DK.

Sonucu Etkileyen Önemli Faktörler >30 dk beklemiş kan, stres ve egzersiz

Çalışma Günü Hafta içi her gün

Raporlama Süresi : Numune kabülünden 2 saat sonra.

 

 •   KOLESTEROL TOTAL :

 

Örnek Türü Kan

Örnek Miktarı Erişkin 3 mL Pediatrik 1.5 mL

Örnek Kabı Sarı kapaklı tüp

 Testle İlgili Uyarılar Beslenmeden belirgin etkilenmektedir. 8-12 saatlik açlık sonrası sabah alınan kanda çalışılması önerilir. Son 24 saat alkol alınmamalıdır.

Taşıma ve Teslim 18-20˚C  30 DK

Sonucu Etkileyen Önemli Faktörler Yetersiz örnek , BESLENME VE EGZERSİZ

Çalışma Günü Hafta içi her gün

Raporlama Süresi : Numune kabülünden 2 saat sonra.

 

 •   KOLESTEROL HDL :

Örnek Türü Kan

Örnek Miktarı Erişkin 3 mL Pediatrik 1.5 mL

Örnek Kabı Sarı kapaklı tüp

 Testle İlgili Uyarılar Beslenmeden belirgin etkilenmektedir. 8-12 saatlik açlık sonrası sabah alınan kanda çalışılması önerilir. Son 24 saat alkol alınmamalıdır.

Taşıma ve Teslim 18-20˚C  30 DK

Sonucu Etkileyen Önemli Faktörler Yetersiz örnek , BESLENME VE EGZERSİZ

Çalışma Günü Hafta içi her gün

Raporlama Süresi : Numune kabülünden 2 saat sonra.

 

 

 •   TRİGLİSERİT :

 

Örnek Türü Kan

Örnek Miktarı Erişkin 3 mL Pediatrik 1.5 mL

Örnek Kabı Sarı kapaklı tüp

 Testle İlgili Uyarılar Beslenmeden belirgin etkilenmektedir. 8-12 saatlik açlık sonrası sabah alınan kanda çalışılması önerilir. Son 24 saat alkol alınmamalıdır.

Taşıma ve Teslim 18-20˚C  30 DK

Sonucu Etkileyen Önemli Faktörler Yetersiz örnek , BESLENME VE EGZERSİZ

Çalışma Günü Hafta içi her gün

Raporlama Süresi : Numune kabülünden 2 saat sonra.

 

 •   KREATİNİN :

 

Örnek Türü Kan

Örnek Miktarı Erişkin 3 mL Pediatrik 1.5 mL

Örnek Kabı Sarı kapaklı tüp

Testle İlgili Uyarılar 8-12 saat açlık gereklidir. Diurnal ritmi vardır. Sabah kan alınmalıdır.

Taşıma ve Teslim 18-20˚C  30 DK

Sonucu Etkileyen Önemli Faktörler Yetersiz örnek  ve hemoliz

Çalışma Günü Hafta içi her gün

Raporlama Süresi : Numune kabülünden 2 saat sonra.

 

 •   ÜRE :

 

Örnek Türü Kan

Örnek Miktarı Erişkin 3 mL Pediatrik 1.5 mL

Örnek Kabı Sarı kapaklı tüp

Testle İlgili Uyarılar 8-12 saat açlık gereklidir. Diurnal ritmi vardır. Sabah kan alınmalıdır.

Taşıma ve Teslim 18-20˚C  30 DK

Sonucu Etkileyen Önemli Faktörler Yetersiz örnek  ve hemoliz

Çalışma Günü Hafta içi her gün

Raporlama Süresi : Numune kabülünden 2 saat sonra.

 

 •   ÜRİK ASİT :

 

Örnek Türü Kan

Örnek Miktarı Erişkin 3 mL Pediatrik 1.5 mL

Örnek Kabı Sarı kapaklı tüp

Testle İlgili Uyarılar 8-12 saat açlık gereklidir. Diurnal ritmi vardır. Sabah kan alınmalıdır.

Taşıma ve Teslim 18-20˚C  30 DK

Sonucu Etkileyen Önemli Faktörler Yetersiz örnek  ve hemoliz

Çalışma Günü Hafta içi her gün

Raporlama Süresi : Numune kabülünden 2 saat sonra.

 

 

 

 

 

 •   Kreatin Kinaz-MB (CK-MB)

 

Örnek Türü Kan

Örnek Miktarı Erişkin 3 mL Pediatrik 1.5 mL

Örnek Kabı Sarı kapaklı tüp

Taşıma ve Teslim 18-20˚C, 30 dk

Sonucu Etkileyen Önemli Faktörler Hemoliz

Çalışma Günü Hafta içi her gün

Raporlama Süresi Numune kabülünden 2 saat sonra.

 

 

 •   Kreatin Kinaz (CK), Total

 

Örnek Türü Kan

Örnek Miktarı Erişkin 3 mL Pediatrik 1.5 mL

Örnek Kabı Sarı kapaklı tüp

 Testle İlgili Uyarılar 8-12 saat açlık gereklidir. Kan verilmeden önceki gün yoğun egzersizden kaçınılmalıdır. Sabah alınan kanda çalışılmalıdır.

Taşıma ve Teslim 18-20˚C, 30 dk

Sonucu Etkileyen Önemli Faktörler Hemoliz, egzersiz

Çalışma Günü Hafta içi her gün

Raporlama Süresi : Numune kabülünden 2 saat sonra.

 

 •   Demir (Fe)

 

Örnek Türü Kan

Örnek Miktarı Erişkin 3 mL Pediatrik 1.5 mL

Örnek Kabı Sarı kapaklı tüp

Testle İlgili Uyarılar Beslenmeden belirgin etkilenmektedir. Diurnal ritmi vardır. 8-12 saatlik açlık sonrası sabah alınan kanda çalışılması önerilir.

Taşıma ve Teslim 18-20˚C, 30 dk.

Sonucu Etkileyen Önemli Faktörler Hemoliz, örnek alım saati

Çalışma Günü Hafta içi her gün

 Raporlama Süresi : Numune kabülünden 2 saat sonra.

 

 

 •   Demir Bağlama Kapasitesi Total

 

Örnek Türü Kan

Örnek Miktarı Erişkin 3 mL Pediatrik 1.5 mL

Örnek Kabı Sarı kapaklı tüp

Testle İlgili Uyarılar 8-12 saat açlık gereklidir. Diurnal ritmi vardır. Sabah kan alınmalıdır. Taşıma ve Teslim 18-20˚C, 30 dk

Sonucu Etkileyen Önemli Faktörler Hemoliz

Hemoliz Çalışma Günü Hafta içi her gün

Raporlama Süresi : Numune kabülünden 2 saat sonra.

 

 

 •   FOSFOR :

 

Örnek Türü Kan

Örnek Miktarı Erişkin 3 mL Pediatrik 1.5 mL

Örnek Kabı Sarı kapaklı tüp

 Testle İlgili Uyarılar 8-12 saat açlık gereklidir. Diurnal ritmi vardır. Sabah kan alınmalıdır.

Taşıma ve Teslim 18-20˚C  30 DK

Sonucu Etkileyen Önemli Faktörler Yetersiz örnek

Çalışma Günü Hafta içi her gün

Raporlama Süresi : Numune kabülünden 2 saat sonra.

 

 

 •   Magnezyum (Mg)

 

Örnek Türü Kan

Örnek Miktarı Erişkin 3 mL Pediatrik 1.5 mL

Örnek Kabı Sarı kapaklı tüp

 Testle İlgili Uyarılar 8-12 saat açlık gereklidir.

Taşıma ve Teslim 18-20˚C, 30 DK.

Sonucu Etkileyen Önemli Faktörler Hemoliz

Çalışma Günü Hafta içi her gün

Raporlama Süresi : Numune kabülünden 2 saat sonra.

 

 

 •   Gamaglutamil Transferaz (GGT)

 

Örnek Türü Kan

Örnek Miktarı Erişkin 3 mL Pediatrik 1.5 mL

Örnek Kabı Sarı kapaklı tüp

 Testle İlgili Uyarılar 8-12 saat açlık gereklidir. Diurnal ritmi vardır. Sabah kan alınmalıdır.

Taşıma ve Teslim 18-20˚C, 30 dk

Sonucu Etkileyen Önemli Faktörler Hemoliz, egzersiz

Çalışma Günü Hafta içi her gün

Raporlama Süresi : Numune kabülünden 2 saat sonra

 

 

 

 

 •   Antistreptolizin O (ASO)

 

Örnek Türü Kan

 Örnek Miktarı Erişkin 3 mL Pediatrik 1.5 mL

Örnek Kabı Sarı kapaklı tüp

 Taşıma ve Teslim 18-20˚C, 30 DK

Sonucu Etkileyen Önemli Faktörler Hemoliz, ikter, lipemi

Çalışma Günü Hafta içi her gün

Raporlama Süresi : Numune kabülünden 2 saat sonra

 

 

 •   C-Reaktif Protein (CRP)

 

 Örnek Türü Kan

Örnek Miktarı Erişkin 3 mL Pediatrik 1.5 Ml

 Örnek Kabı Sarı kapaklı tüp

Taşıma ve Teslim 18-20˚C , 30 dk

Sonucu Etkileyen Önemli Faktörler Hemoliz, ikter, lipemi

Çalışma Günü Hafta içi her gün

Raporlama Süresi : Numune kabülünden 2 saat sonra

 

 •   Romatoid Faktör (RF)

 

Örnek Türü Kan

Örnek Miktarı Erişkin 3 mL Pediatrik 1.5 mL

Örnek Kabı Sarı kapaklı tüp

Taşıma ve Teslim 18-20˚C,

Sonucu Etkileyen Önemli Faktörler Hemoliz, ikter, lipemi

Çalışma Günü Hafta içi her gün

Raporlama Süresi : Numune kabülünden 2 saat sonra

 

 •   FERRİTİN

 

Örnek Türü Kan

Örnek Miktarı Erişkin 3 mL Pediatrik 1.5 mL

Örnek Kabı Sarı kapaklı tüp

Testle İlgili Uyarılar 8-12 saat açlık gereklidir.

Taşıma ve Teslim 18-20˚C,

Sonucu Etkileyen Önemli Faktörler Hemoliz, ışıktan korunmamış örnek

Çalışma Günü Hafta içi her gün

Raporlama Süresi : Numune kabülünden 2 saat sonra

 

 

 

 •   Çinko (Zn)

 

Örnek Türü Kan

Örnek Miktarı Erişkin 3 mL Pediatrik 1.5 mL

Örnek Kabı Sarı kapaklı tüp

Testle İlgili Uyarılar Beslenmeden belirgin etkilenmektedir. Diurnal ritmi vardır. 8-12 saatlik açlık sonrası sabah alınan kanda çalışılması önerilir.

Taşıma ve Teslim 18-20˚C

Sonucu Etkileyen Önemli Faktörler Hemoliz

Çalışma Günü Perşembe

Raporlama Süresi Numune kabülünden 2 saat sonra

 

 •   Kolesterol, LDL (*)

 

Örnek Türü Kan

Örnek Miktarı Erişkin 3 mL Pediatrik 1.5 mL

Örnek Kabı Sarı kapaklı tüp

Testle İlgili Uyarılar Beslenmeden belirgin etkilenmektedir. 8-12 saatlik açlık sonrası sabah alınan kanda çalışılması önerilir. Son 24 saat alkol alınmamalıdır.

Taşıma ve Teslim 18-20˚C,

Sonucu Etkileyen Önemli Faktörler Beslenme, egzersiz

Çalışma Günü Hafta içi her gün

 Raporlama Süresi Numune kabülünden 2 saat sonra

 

 

 •   HBSAG ( KART TEST )

 

Örnek Türü Kan

Örnek Miktarı Erişkin 5 mL Pediatrik 3 mL

Örnek Kabı Sarı kapaklı tüp veya mor kapaklı tüp

Taşıma ve Teslim 18-20˚C, 30 DK.

Sonucu Etkileyen Önemli Faktörler Bulanık ve hemoliz olmuş örnekler

Çalışma Günü Hafta içi her gün

Raporlama Süresi : Numune kabülünden 30 dk sonra.

 

 •   ANTİ HBS ( KART TEST )

 

Örnek Türü Kan

Örnek Miktarı Erişkin 5 mL Pediatrik 3 mL

Örnek Kabı Sarı kapaklı tüp veya mor kapaklı tüp

Taşıma ve Teslim 18-20˚C, 30 DK.

Sonucu Etkileyen Önemli Faktörler Bulanık ve hemoliz olmuş örnekler

Çalışma Günü Hafta içi her gün

Raporlama Süresi : Numune kabülünden 15 dk sonra.

 

 •   ANTI HIV ½  ( KART TEST )

 

Örnek Türü Kan

Örnek Miktarı Erişkin 5 mL Pediatrik 3 mL

Örnek Kabı Sarı kapaklı tüp veya mor kapaklı tüp

Taşıma ve Teslim 18-20˚C, 30 DK.

Sonucu Etkileyen Önemli Faktörler Bulanık ve hemoliz olmuş örnekler

Çalışma Günü Hafta içi her gün

Raporlama Süresi : Numune kabülünden 15 dk sonra.

 

 •   HBSAG ( KART TEST )

 

Örnek Türü Kan

Örnek Miktarı Erişkin 5 mL Pediatrik 3 mL

Örnek Kabı Sarı kapaklı tüp veya mor kapaklı tüp

Taşıma ve Teslim 18-20˚C, 30 DK.

Sonucu Etkileyen Önemli Faktörler Bulanık ve hemoliz olmuş örnekler

Çalışma Günü Hafta içi her gün

Raporlama Süresi : Numune kabülünden 15 dk sonra.

 

 •   ANTİ SİFİLİS - VDRL ( KART TEST )

 

Örnek Türü Kan

Örnek Miktarı Erişkin 5 mL Pediatrik 3 mL

Örnek Kabı Sarı kapaklı tüp veya mor kapaklı tüp

Taşıma ve Teslim 18-20˚C, 30 DK.

Sonucu Etkileyen Önemli Faktörler Bulanık ve hemoliz olmuş örnekler

Çalışma Günü Hafta içi her gün

Raporlama Süresi : Numune kabülünden 30 dk sonra.

 

 

 •   GAİTADA PARAZİT TARAMASI

 

Örnek Türü Gaita

 Örnek Miktarı _

Örnek Kabı  Plastik gaita kabı alınır.

Taşıma ve Teslim 18-20˚C,

 Raporlama Süresi NUMUNE ALINDIKTAN 30 DK SONRA

 

 •   BURUN KÜLTÜRÜ

 

 Örnek Türü Burun sürüntüsü

 Örnek Kabı Steril eküvyonlu transport besiyeri

Testle İlgili Uyarılar Örneği taşıyan eküvyon, örnek alındıktan sonra transport besiyeri içine daldırılmalıdır.

Taşıma ve Teslim 18-20˚C,

Sonucu Etkileyen Önemli Faktörler  uygun alınmamış örnek, transport besiyerine daldırılmamış örnek

Çalışma Günü Hergün  

Raporlama Süresi  NUMUNE ALINDIKTAN 1 GÜN SONRA

 

 •   BOĞAZ KÜLTÜRÜ

 

 Örnek Türü Boğaz sürüntüsü

 Örnek Kabı Steril eküvyonlu transport besiyeri

Testle İlgili Uyarılar Örneği taşıyan eküvyon, örnek alındıktan sonra transport besiyeri içine daldırılmalıdır.

Taşıma ve Teslim 18-20˚C,

Sonucu Etkileyen Önemli Faktörler  uygun alınmamış örnek, transport besiyerine daldırılmamış örnek

Çalışma Günü Hergün  

Raporlama Süresi  NUMUNE ALINDIKTAN 1 GÜN SONRA

 

 •   GAİTA KÜLTÜRÜ

 

 Örnek Türü Gaita sürüntüsü

 Örnek Miktarı Kapta ise ≥1 g, sürüntü ise çubukta gaita görülmeli.

 Örnek Kabı Gaita kabı veya steril eküvyonlu transport besiyeri

Testle İlgili Uyarılar Örneği taşıyan eküvyon, örnek alındıktan sonra transport besiyeri içine daldırılmalıdır.

Taşıma ve Teslim 18-20˚C,

Sonucu Etkileyen Önemli Faktörler Yetersiz örnek

Çalışma Günü Hergün  

Raporlama Süresi  NUMUNE ALINDIKTAN 1 GÜN SONRA

 

 •   GRAM BOYAMA

 

Örnek türü Her türlü materyalde boyalı mikroskopik inceleme balgam, derin aspirasyon, abse, yara, mayi, üretral akıntı vs .

Örnek  miktarı En az 0,1 ml veya bir eküviyon sürüntüsü

Çalışma günü : Hergün

Raporlanma süresi : 2 saat

 

 

 

 

 

 •   Troponin-I  ( MİNİVİDAS )

 

Örnek Türü Kan

Örnek Miktarı Erişkin 3 mL Pediatrik 1.5 mL

Örnek Kabı Sarı kapaklı tüp

Taşıma ve Teslim 18-20˚C,

Sonucu Etkileyen Önemli Faktörler Hemoliz

Çalışma Günü Hafta içi hergün

Raporlama Süresi 20 DK

 

 

 •   HBSAG ( MİNİVİDAS )

 

Örnek Türü Kan

Örnek Miktarı Erişkin 3 mL Pediatrik 1.5 mL

Örnek Kabı Sarı kapaklı tüp

Taşıma ve Teslim 18-20˚C,

Sonucu Etkileyen Önemli Faktörler Hemoliz

Çalışma Günü Hafta içi hergün

Raporlama Süresi 90 DK

 

 •   ANTİ-HBS (MİNİVİDAS )

 

Örnek Türü Kan

Örnek Miktarı Erişkin 3 mL Pediatrik 1.5 mL

Örnek Kabı Sarı kapaklı tüp

Taşıma ve Teslim 18-20˚C,

Sonucu Etkileyen Önemli Faktörler Hemoliz

Çalışma Günü Hafta içi hergün

Raporlama Süresi 60 DK

 

 

 •   Tiroid Stimüle Edici Hormon (TSH)  ( MİNİVİDAS )

 

Örnek Türü Kan

Örnek Miktarı Erişkin 3 mL Pediatrik 1.5 mL

Örnek Kabı Sarı kapaklı tüp

Taşıma ve Teslim 18-20˚C,

Sonucu Etkileyen Önemli Faktörler Hemoliz

Çalışma Günü Hafta içi her gün

 Raporlama Süresi 40 DK

 

 

 

 •   T3, Serbest ( MİNİVİDAS )

 

Örnek Türü Kan

Örnek Miktarı Erişkin 3 mL Pediatrik 1.5 mL

Örnek Kabı Sarı kapaklı tüp

Taşıma ve Teslim 18-20˚C,

Sonucu Etkileyen Önemli Faktörler Hemoliz

Çalışma Günü Hafta içi her gün

Raporlama Süresi : 40 DK

 

 

 •   T4, Serbest  ( MİNİVİDAS )

 

Örnek Türü  Kan

 Örnek Miktarı Erişkin 3 mL Pediatrik 1.5 mL

Örnek Kabı Sarı kapaklı tüp

Taşıma ve Teslim 18-20˚C,

 Sonucu Etkileyen Önemli Faktörler Hemoliz

Çalışma Günü Hafta içi her gün

Raporlama Süresi   40 DK

 

 

 •   Östradiol (E2) ( MİNİVİDAS )

 

Örnek Türü Kan

Örnek Miktarı Erişkin 3 mL Pediatrik 1.5 mL

Örnek Kabı Sarı kapaklı tüp

Taşıma ve Teslim 18-20˚C,

 Sonucu Etkileyen Önemli Faktörler Hemoliz, ikter, lipemi

Çalışma Günü Hafta içi her gün

Raporlama Süresi  60 DK

 

 

 •   Testosteron,Total ( MİNİVİDAS )

 

Örnek Türü Kan

Örnek Miktarı Erişkin 3 mL Pediatrik 1.5 mL

Örnek Kabı Kırmızı kapaklı tüp

Taşıma ve Teslim 18-20˚C,

Sonucu Etkileyen Önemli Faktörler Hemoliz, lipemi

Çalışma Günü Hafta içi her gün

Raporlama Süresi : 40 DK

 

 

 

 

 

 •   Vitamin D3 (25-OH Vit-D3 MİNİVİDAS )

 

Örnek Türü Kan

Örnek Miktarı 3 ML

Örnek Kabı Mor kapaklı tüp

 Testle İlgili Uyarılar 8-12 saat açlık gereklidir.

Sonucu Etkileyen Önemli Faktörler Referans değerler mevsimsel olarak değişim göstermektedir.

Çalışma Günü Hafta içi her gün

Raporlama Süresi 40 DK

 

 

 •   Beta-hCG (İnsan Koriyonik Gonadotropin MİNİVİDAS )

 

 Örnek Türü Kan

Örnek Miktarı Erişkin 3 mL Pediatrik 1.5 mL

Örnek Kabı Sarı kapaklı tüp

Taşıma ve Teslim 18-20˚C,

Sonucu Etkileyen Önemli Faktörler Hemoliz, ikter

Çalışma Günü Hafta içi her gün

Web Design: Veta Yazılım